Privacy statement

De website van mijnhuistekoop.nu is eigendom van mijnhuistekoop.nu. mijnhuistekoop.nu zal persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen en beveiligen. De wet Bescherming Persoonsgegevens is van toepassing en mijnhuistekoop.nu zal zich houden aan de eisen die hiervoor gesteld worden.  mijnhuistekoop.nu is gerechtigd samen te werken met partners en kan de haar beschikbaar gestelde gegevens met deze partners delen. mijnhuistekoop.nu is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de partner met deze gegevens omgaat. Wel zal mijnhuistekoop.nu trachten alleen met partijen om te gaan die zich conformeren aan de wet Bescherming Persoonsgegevens. mijnhuistekoop.nu zal persoonlijke gegevens zonder toestemming niet verstrekken aan derden.

Het verwerken van gegevens

mijnhuistekoop.nu kan je gegevens opnemen in bestanden die ten doel hebben nader onderzoek te doen naar de producten en diensten van mijnhuistekoop.nu.

Bescherming van persoonsgegevens

mijnhuistekoop.nu werkt met procedures om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Zo zal worden getracht te bewerkstelligen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Wijzigingen

mijnhuistekoop.nu behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.